Úvod

Z kroniky oddílu

1973 – 1981

Ohlédneme-li se zpět, co vše předcházelo založení oddílu kulturistiky, nelze opomenout dobu, kdy se naše „činkárna“ (mučírna), dala do provozu.

V roce 1973 jsme se dohodli o sloučení a vybudování nové modernější posilovny u Františka Horníka.

                M. Šlouf a J. Šrámek v té době cvičili v prostorách půdy, kde hlavně v zimě bylo hodně nepříjemně.

Začátky však nebyly snadné. Prostor bývalé stáje se musel vyklidit, stěny nahodit a vybílit. Zabudovat kladky a jiné věci.

Peníze na zařízení byly získávány od jednotlivých zájemců o tento sport.

Na zátěž při posilování se používala kolečka z důlních vozíků, nebo od parních kompresorů.

Nářadí se vyrábělo podle vlastních návrhů, nebo na základě předloh z kulturistických časopisů.

Zákládajícími členy posilovny byli:

František Horník

Jan Šrámek

Miroslav Šlouf

Jiří Fryček

Josef Matouš

Josef Chmelíř

Josef Šantora

Rozpaky, které byly před založením oddílu, se postupně vytrácely a vše směřovalo k získání těch nejlepších výsledků.

Všichni, kteří tento oddíl zakládali, věřili, že se úspěchy dostaví v brzké době a přinesou nám radost z naší práce.

Proto zdar a sílu pro všechny, kteří v této době cvičí a i pro ty, jež rozšíří naše řady.

Napsat komentář